SEELINGS Designverktyg

Med DESIGNA-verktyget kan du enkelt testa olika mönster inom SEELINGSkonceptet. Dra-släpp och hitta det mönster som passar din applikation.
Spara dina mönster som PDF, komplett med armaturförteckning när du är klar med "SKAPA PDF" som finns under designen.


  1. Rotera plattan genom att klicka på den.
  2. Välj "Skapa PDF” och ladda ner när du är klar med designen.

Skapa PDF